Milé lifehackerky a lifehackeři,

tentokrát přicházím se zápisem trošku později – no nechci zase vyhořet, tak si dávám na čas :) Náš poslední 22. call byl zatím asi největší přehlídkou příběhů a žitých zkušeností: na téma vyhoření, workoholismu, odpočinku a sabbaticalů. Tentokrát pokračuje živá diskuse i přímo na Loomu pod videem.

Témata, o kterých jsme si povídali – shrnutí pojmů

 • Definice vyhoření: Vyhoření je vnímáno jako univerzální problém, který může postihnout podnikatele, freelancery, zaměstnance ve firmách různých velikostí i v institucích. Světová zdravotnická organizace vyhoření definuje především v souvislosti s prací, a proto přestala používat pojem „pracovní vyhoření” a nahradila jej pouze pojmem „vyhoření”. Jedná se o stav vyčerpání spojený s dlouhodobým stresem (v nejširším slova smyslu) na pracovišti.
 • Projevy vyhoření: emocionální i fyzické vyčerpání, osamělost, odpojení od práce, nárůst nesnášenlivost ke kolegům, nespavost, ztráta motivace, smyslu, zapomnětlivost, těžkosti s koncentrací, pocit nedostatečného výkonu, ztráta apetitu a různé zdravotní problémy. Vyhoření mívá zásadní dopad na kvalitu života jedince a na jeho výkon v práci.
 • Příčiny vyhoření: Vyhoření je spojeno s různými faktory, jako jsou zahlcení prací, pocit ztráty kontroly, nedostatečná odměna, problémy v pracovní komunitě, neférové jednání a nesoulad s hodnotami skupiny nebo týmu.
 • Důsledky vyhoření: Vyhoření může vést k osamělosti, depresím, a zhoršení chronických zdravotních problémů. Lidé trpící vyhořením často pracují s nižším výkonem a delší dobu, což vede k izolaci a emočnímu vyčerpání.
 • Práce z domova: Během lockdownů došlo k obecnému nárůstu pracovního vytížení při práci z domova (částečně trvá dodnes) – a riziko vyhoření se tak zvýšilo.
 • Sabbaticaly jako prevence?: Sabbaticaly lze brát jako efektivní způsob, jak předcházet vyhoření. Jedná se o období, kdy člověk přeruší své běžné pracovní povinnosti a zaměří se na odlišné aktivity nebo odpočinek. Není vždy možné či snadné si je zařídit: překážky mohou být v pracovní roli samotné, na straně zaměstnavatele, finanční a mnohé další.
 • Vyhoření a sabbaticaly z pohledu firem: Jaké jsou možnosti monitorování potenciálního vyhoření zaměstnanců. Jak zavádět a nastavit pravidla pro sabbaticaly v podnikovém prostředí. Firemní prostředí často alibisticky „tiše” využívá výkonné, oddané či dokonce workoholické zaměstnance až do jejich zhroucení. Proč by to postižení ale neměli považovat za vlastní selhání, ale za selhání lídršipu ve vztahu k péči o lidi a tým.
 • Rozdíl proti dovolené: V evropské kultuře i zákonech je pevně zakotven nárok na „dovolenou na zotavenou”, což je technicky vzato též čas, který člověk má využít pro odpočinek. Dovolených je však málo a většinou si je nikdo nevybírá naráz, takže efekt vzdálení se od práce, pracovní rutiny/identity a stejně tak prostor pro osobní rozvoj je minimální nebo žádný.
 • Délka: Často doporučovaná minimální délka „tranformačního” sabbaticalu je 3 měsíce, spíše se ale doporučuje 6 měsíců až rok. To nemusí být reálné; začít s kratšími sabbaticaly při zachování jejich charakteru může být stále velmi užitečné!
 • Sabbaticaly: strukturovat, či ne?: Plánování a očekávání mohou být spíše překážkou. Část účastníků i dalších zdrojů má zato, že je lepší umožnit si flexibilitu a otevřenost pro nečekané situace, příliš neplánovat a o aktivitách se rozhodovat spontánně „podle nálady“. Jiní naopak tíhnou k udržení pevnější struktury tohoto času – je to asi individuální a také závislé na fázi sabbaticalu.
 • Zdravotní motivace k sabbaticalu: Sabbaticaly mohou být spuštěny dramatickou zdravotní událostí, ale i bez ní bývají často motivovány snahou zlepšit fyzické zdraví (věnovat se tělu) a snížit dlouhodobý stres, který je vážným původcem úpadku zdraví.
 • Další otázky ohledně sabbaticalů: Diskuse se dotkla otázek, jak dlouho by měl sabbatical trvat, jak si rozvrhnout čas, zda a jak udržovat pracovní kontakt, a jak často je vhodné jej opakovat.
 • 'Go-to' osoby a vyhoření: Diskuze upozornila na to, že vyhoření se velmi často týká tzv. 'go-to' osob – těch, ke kterým se ostatní obrací pro radu nebo řešení problémů. Tito lidé jsou často považováni za spolehlivé a jsou vyhledáváni kvůli své schopnosti řešit situace, což může vést k větší pracovní zátěži a riziku vyhoření.

Hlavní témata minuta po minutě

Níže najdete rozcestník podle časového sledu, v němž jsme jednotlivá témata probírali. Pro nalezení dané pozice na platformě Loom použijte jezdec videa nebo rozcestník na kapitoly pod videem; mají tam funkci klikacích odkazů.

 • 00:00 Úvod a přivítání
 • 01:22 Fenomén vyhoření
 • 02:45 Dopad vyhoření na pracovní a osobní život
 • 05:21 Souvislost mezi vyhořením a pracovním stresem
 • 10:35 Koncept sabbaticalu: co to je?
 • 11:54 Tomova zkušenost s probíhajícím sabbaticalem
 • 15:48 Výzvy a přínosy sabbaticalu: takhle bych se chtěl cítit pořád
 • 24:32 Lukáš Barda a jeho příběh o vyčerpání, mrtvici a psaní deníku
 • 29:59 Diskuse o roli zaměstnavatele
 • 34:47 Význam čerpání volna na dovolenou
 • 35:11 O říkání ne
 • 37:02 Jan Habich a jeho příběh o výpadcích paměti a o tom, když snažení nemá výsledky
 • 39:47 Validace prací a identita
 • 43:04 Vliv sabbaticalu na osobní a profesní život
 • 48:23 Boj s návratem do práce po sabbaticalu
 • 54:54 Proč si Honza nemyslí, že lze mít sabbatical a současně trochu pracovat?
 • 56:14 Význam budování soběstačných týmů
 • 57:47 Petr Bartoš, 3x vyhoření a sabbatical jako švédský stůl („nejlepší nefinanční investice vůbec v této etapě života“)
 • 59:49 Plánování a řízení sabbaticalu: Petr má plány rád
 • 01:03:00 Co když už se nebudu chtít vrátit?
 • 01:08:56 Úvahy o vyhoření a volných dnech
 • 01:10:57 Proč často včas nepoznáme, že už jsme na hraně?
 • 01:22:28 Milan Schwarzkopf, jeho příběh a kniha
 • 01:24:01 Šok z odchodu do důchodu
 • 01:24:35 Hledání smyslu života v důchodu
 • 01:28:01 Riziko vyhoření v důchodu
 • 01:32:12 Čtyři pilíře přípravy na odchod do důchodu
 • 01:35:36 Marek Frelich a jeho dva roky prázdnin
 • 01:36:00 Nebezpečí příliš dlouhého volna: ten návrat!
 • 01:38:09 Rozpoznání příznaků vyhoření? Nečekat a naplánovat volno předem a natvrdo?
 • 01:39:32 Metoda krátkých (týdenních), ale pravidelných sabbaticalů
 • 01:45:33 Tomášův tip na knihu Beating Burnout
 • 01:47:13 Emin příběh a tipy, jak rozpoznává vyhoření
 • 01:50:25 Zuzana Vovsová a její příběh: tělo si vždy řekne o pozornost

Tento článek je jen pro platící členy Klubu Lifehacky

Zaregistrujte se, čímž získáte přístup k newsletterům. V případě, že si navíc předplatíte členství v klubu, podpoříte mě a získáte další výhody 💚

Registrujte se Máte již účet? Přihlásit se