Zdaleka nejzásadnější událost mého života. Pracoval jsem na ní tvrdě celých 20 roků. Poznatky jsem zachytil a kvantifikoval v příručce Jak sbalit ženu 2.0.

Chcete-li se v rychlosti dozvědět, čemu se v knize věnuji, můžete také popatřit na mou přednášku z WebExpa s názvem O upřímnosti a dalších fatálních chybách v algoritmech předvztahové komunikace, která má mj. zásadní vadu: nikdy jindy jsem už to takhle zábavně říct nedokázal.